Hjem/Artikler/Membran på bad – Hvilke regler gjelder?

Membran på bad – Hvilke regler gjelder?

membran bad regler

Hva er egentlig reglene for membran på bad, og hvordan bør du forholde deg til dem? La oss se på noen av de viktigste tingene.

På badet er det mange regler og normer man skal forholde seg til. Det elektriske anlegget må du for eksempel overlate til en elektriker. Det aller meste av denne typen arbeid har du rett og slett ikke lov til å utføre selv.

Når det kommer til membran, er det litt annerledes. Byggebransjens våtromsnorm er et viktig sett med retningslinjer for arbeid i våtrom, som følges av sertifiserte våtromsteknikere. Dette er ikke et juridisk rammeverk for privatpersoner, så i praksis har du selv lov til å gjøre det meste av membranarbeid i din private bolig.

Det betyr allikevel ikke at det er spesielt lurt å gjøre det selv, fordi det kan få store konsekvenser.

Derfor bør membran legges av fagfolk

Det finnes noen gode grunner til å la fagfolk ta seg av membranarbeidet, slik at man unngår negative konsekvenser senere.

Dette er noen av de viktigste:

 • Avhendingsloven
 • Konstruksjonskader
 • Liv og helse
 • Forsikringsdekning
 • Reparasjonsmuligheter

Avhendingsloven

Avhendingsloven er regelverket for rettigheter ved kjøp og salg av bolig. I januar 2022 ble denne loven oppdatert slik at selgers informasjonsplikt ble vesentlig høyere. Det betyr at du i verste fall kan ende opp med regningen for oppgraderingen av badet i en bolig du solgte for flere år siden, dersom det er feil i membranen. Når du kan dokumentere at arbeid er utført av sertifiserte fagpersoner, bidrar dette til å redusere ditt ansvar som privatperson.

Dette er et ganske stort felt, så vi har laget en egen artikkel som tar for seg de viktigste oppdateringene i avhendingsloven 2022 (link til artikkel), for deg som vil lese mer om dette.

Det er ikke bare ansvaret som er viktig, fuktskader kan også gi konstruksjonskader.

Konstruksjonskader

Dersom husets bærende konstruksjon utsettes for fukt over tid, kan man risikere at bæreevnen svekkes til man når et punkt hvor det er farlig å oppholde seg i boligen.

Et eksempel på et årsaksforløp kan være at det er lekkasje i membranen mellom gulv og vegg i dusjen. Dette kan føre til at den bakenforliggende tre- eller betongkonstruksjonen blir stående med forhøyet fuktighet, slik at det skapes et godt miljø for hussopp.

Ekte hussopp svekker både tre og betong og dersom dette skjer inne i veggen, vil det kunne ta lang tid før det blir oppdaget.

Sopp påvirker ikke bare bygningen, men også helsen til dem som bor i huset. 

Liv og helse

Flere muggsopp arter som oppstår i fuktige miljøer er direkte helseskadelige. I følge helsenorge.no er muggsopp tett knyttet til utvikling av astma og allergi, med symptomer som:

 • pustebesvær
 • hoste
 • piping i brystet
 • luftveisinfeksjoner
 • bronkitt
 • allergisk rhinitt
 • eksem

Det betyr at man rett og slett risikerer å bli syk på grunn av skader som følger av dårlig membranarbeid. Derfor er det viktig å bruke sertifiserte fagfolk som kan utføre denne typen arbeid i henhold til gjeldende normer og retningslinjer.

Gjør man ikke det, kan det også få økonomiske konsekvenser i forbindelse med forsikring.

Forsikringsdekning

Selv om myndigheten ikke har gitt et juridisk regelverk for arbeid med membran, er forsikringsselskapene tydelige på hva de dekker. Dersom arbeidet i våtrommet ikke er utført i henhold til gjeldende normer og retningslinjer, vil utbetalingene ved en eventuell skade kunne avkortes eller kuttes helt. Nå dekkes sjelden utett våtrom, men i noen tilfeller dekkes håndverksfeil innenfor et visst tidsrom.

Det betyr at du risikerer å sitte igjen med hele regningen selv dersom skader oppstår og våtrommet ikke er utført av kvalifisert håndverker.

Det finnes enda en grunn til å bruke sertifiserte håndverkere –  muligheten for reparasjon.

Reparasjonsmuligheter

Alt har en levetid. På ett eller annet tidspunkt vil det kunne oppstå en skade, selv om arbeidet er utført riktig, med skikkelige produkter. Vi i M-tett har spesialisert oss på å reparere membranskader lokalt, uten å rive hele gulvet eller veggen hvor skaden befinner seg. Når den opprinnelige membranjobben er gjort med skikkelige produkter, vil det i de fleste tilfeller være mulig å reparere skaden, fremfor å totalrenovere rommet.

Det betyr valget du gjorde om å bruke fagfolk, også kan hjelpe deg til å redusere kostnader i fremtiden.

Har du behov for å utbedre en membranskade, eller frykter du at membranen er punktert, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. Vi kan gi deg forslag til utbedringstiltak hvis vi tenker dette er hensiktsmessig.