Hjem/Om oss

Om oss

M-TETT hjelper deg med lokal utbedring av bad og våtrom

M-TETT har 20 års erfaring med lokal utbedring av membran og fliser. Det er ofte mulig å gjøre en partiell reparasjon istedenfor å rehabilitere hele badet. Om det oppstår en lekkasje eller sprekk i en flis, er det mange som mener at hele badet bør rives. Dette byr på praktiske og økonomiske utfordringer. Når man skal rehabilitere et bad, kreves det planlegging og ikke minst at det er satt av midler til dette. Vi kan i mange tilfeller løse dette raskere og til en brøkdel av prisen.

Vi tar oppdrag for de fleste forsikringsselskaper, saneringselskaper, entreprenører, rørleggere, boligbyggerlag og private i hele landet.

Feilsøking og reparasjon

M-TETT er ledende på utbedring av feil og mangler i våtrom. Typiske reparasjonsområder:

  • Sluk – det lekker mellom sluk og membran eller mellom sluk og slukforhøyer
  • Sprekk i flis i våtsone
  • Løse fliser
  • Lekkasje overgang gulv/vegg
  • Lekkasje i innebygget sisterne
  • Reparasjon av membran og flis etter varmekabel rep
  • Reparasjon membran ved terskel

Bærekraftig reparasjon

Mange er skeptisk til om det er mulig å reparere membran og få det tilbake til samme stand. Vår erfaring tilsier at dette er mulig så fremt membranen som ligger i gulvet er av god kvalitet. Vi har hatt et samarbeid med Sintef hvor vi har gjort reparasjoner i deres laboratorium som deretter har blitt testet med ETAG 022, en omfattende vanntest som brukes til å teste nye membraner som skal inn på markedet. Disse testene viser at reparasjon er mulig, men at det bør utføres av personell som er dedikert til oppgaven.

Våre teknikere er trent på å finne gode løsninger teknisk, estetisk og økonomisk.

Ta kontakt du også om du har et reparasjonsbehov

Administrasjon

Thomas Torp Høisæter

Ove Bernhardsen

Pål Standal

Ruth Hermann

Terese Maudal Henriksen

Teknikere

Harold Janz

Robert Vedvik

Pål Elihu

Bjørnar Bekkevold

Håvard Hustad

Håvard Hustad

Trygve Frantzen

Ole Nilsen

Marcelo

Marcelo Campo

Daniel

Daniel Opitz Mihai

Josef Bekkevold

Bjørn Vidar Fuglset

Leif Rune Riksfjord

Håvard Larsen

Njål Ølberg

Knut Larsen

Anders Korsvold