Hjem/Artikler/Krav til membran på bad

Krav til membran på bad

Krav til membran på bad

De fleste lekkasjer og fuktskader som oppstår i våtrom skyldes utett membran eller manglende forståelse av materialbruk

Av disse er det fuktskader som skyldes utettheter rundt gjennomføringer i gulv og vegg, som er de mest vanlige. Dette er også den typen skader som skaper mest usikkerhet og uenighet i forbindelse med overdragelse av bolig.

Våtrom og boligkjøp

Våtrom er de sakene det knytter seg mest usikkerhet til i forbindelse med boligkjøp, og det er vanskelig å vite hvordan det ser ut under flisene når du er på visning.

Derfor er det veldig viktig at man benytter et fagkyndig firma som dokumenterer alle arbeider når det utføres reparasjoner og utbedringer i våtrommet.

Da blir det enkelt å dokumentere at arbeid er utført forskriftsmessig, når boligen en gang skal selges. Dette kan bidra positivt til prisantydning, og i en eventuell budrunde, fordi det skaper trygghet hos kjøperen.

Det finnes også et regelverk man må forholde seg til.

Byggteknisk forskrift

Byggteknisk forskrift er en kortversjon av «Forskrift om tekniske krav til byggverk». Denne forskriften omtales gjerne med forkortelsen TEK, sammen med årstallet forskriften ble vedtatt. Med andre ord, ble den aktuelle forskriften vedtatt i 2017, kalles den TEK17

Forskriften inneholder krav til utforming og gjennomføring av tiltak etter plan- og bygningsloven for å ivareta hensynet til energi, miljø, helse og sikkerhet. Formålet med forskrifter, er både å gi næringslivet forutsigbare krav, og sikre at kunder kan forvente en viss standard.

Membranarbeid i henhold til forskriften

Når du benytter våtromsertifiserte bedrifter, vil de normalt forholde seg til gjeldende TEK og utføre arbeid i henhold til forskriften. Det betyr at du skal kunne være trygg på at arbeidet utføres på en måte som sikrer dine verdier og din helse.

Men hvordan vet man hva som fungerer?

For å etterleve TEK, må materialer og løsninger ha en teknisk godkjenning. Det er Sintef Byggforsk som tester og gir slike godkjenninger i Norge.

Som en medvirkende aktør på reparasjon av membran, hadde M-TETT et samarbeid med Sintef når det gjaldt testing av materialer og metoder for lokal reparasjon i 2016. Reparasjonene som ble utført, ble testet med den anerkjente metoden ETAG-022. Resultatet av undersøkelsen viste at korrekt utført reparasjon med riktige materialer, gav et vanntett og fullgodt alternativ til å legge ny membran.

OBS, dette fordrer at arbeidet utføres av fagkyndige som har riktig kompetanse og utstyr til å utføre jobben.

Har du spørsmål eller behov for utbedring av membranskader i våtrom, så ta kontakt med oss. Vi hjelper deg med en faglig vurdering og sikker reparasjon.