Hjem/Artikler/Hvordan bytte sluk på badet?

Hvordan bytte sluk på badet?

membran-sluk

Å bytte sluk på badet kan virke som en enkel jobb, men det er viktig å huske på at dette er et utsatt sted, hvor små feil kan få store konsekvenser.

Det hender at det er behov for å skifte sluk på bad av en eller annen grunn. Sluk kan være skadet eller bad er rehabilitert uten at håndverker skiftet sluk. I tillegg til tilstanden på selve rørdelene, er membranen rundt sluk den viktigste faktoren å ta hensyn til når man skifter sluk.

Membranen er en tett barriere som hindrer vann fra å lekke ut og forårsake skade på gulvet og underliggende strukturer. Varmekabler vil også i mange tilfeller ligge såpass nærme sluk, at disse må termograferes for å unngå skade.

Dersom sluk byttes uten å håndtere membranen på riktig måte kan det føre til alvorlige konsekvenser – det anbefales derfor å kontakte profesjonelle håndverkere for å utføre denne jobben.

Fjerning av sluk

Ved eventuell bytting av sluk, bør en kyndig håndverker på forhånd ha vurdert kvalitet på membran. Dette er ikke alltid så lett, men erfarne våtromsteknikere vil kunne analysere symptomer og vet hva som er viktig å undersøke i forkant. Etter åpning av flis, vil man få det endelige svaret om membran er av god nok kvalitet til å kunne skjøtes. Alder på denne er en viktig faktor.

Det er risikosport å prøve å reparere sluk og membran selv. Gjør du feil, kan det bli svært kostbart.

Våre teknikere har utviklet metoder for hvordan fjerne flis uten at membran blir skadet. Hvis membranen er skadet, kan lekkasjer forårsake alvorlige problemer som mugg og råte. Dette kan føre til høye reparasjonskostnader, og i verste fall kan man måtte rive opp hele gulvet og erstatte det.

Trygghet ved bruk av fagfolk

Utbedring av sluk ved dusj, eller under badekar kan ofte gjøres uten å måtte pigge opp hele gulvet, eller komme borti varmekablene. Våre våtromsteknikere har høy kompetanse og lang erfaring med å utføre lokal utbedring av membranskader.

I mange tilfeller kan sluk skiftes ut og membran repareres med minimale inngrep.

Les gjerne artikkelen om Anders som fikk hjelp til utbedring av membran rundt sluk , for å se mer om hvordan reparasjonen kan løses.

Dette er et eksempel på hvordan vi kan bistå deg med lokal utbedring av membran og bytte av sluk på badet. Kontakt oss gjerne dersom du trenger råd eller hjelp med skader og lekkasjer i membran.