Hjem/Artikler/Avhendingsloven 2022 – Dette betyr de nye reglene for deg

Avhendingsloven 2022 – Dette betyr de nye reglene for deg

Avhendingsloven 2022

I januar 2022 ble avhendingsloven oppdatert slik at selger har langt større opplysningsplikt enn tidligere. Dette kan få konsekvenser for deg.

I 2019 vedtok regjeringen endringer i loven om avhending av fast eiendom. Denne trådte i kraft 01. januar 2022 og førte til store endringer for deg som skal selge bolig. Den viktigste endringen er at selger ikke lenger kan bruke forbeholdet «som den er», og derfor får større informasjonsrisiko (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-03-93 ).

Det betyr at en takstperson må gjøre svært grundige undersøkelser av boligen, og opplyse om alle svakheter i salgsinformasjonen.

Baderommet er i en spesiell posisjon når det gjelder å dokumentere hva som er gjort og når arbeidet eventuelt ble gjennomført. Et bad med dokumenterte feil og mangler vil gjerne kunne redusere kjøpsprisen med flere hundre tusen kroner, fordi kjøper da vet at det må gjøres kostbare utbedringer.

Slik kan du sikre deg

Lekkasjer i membran oppstår blant annet ved rør i vegg, ved sluk, eller i forbindelse med sprukne fliser. Lekkasje i membran regnes som en skjult feil eller mangel, som gir kjøper rett til å fremme et mangelskrav. Dette betyr at du kan bli sittende igjen med regningen for utbedring av badet, selv flere år etter du har solgt huset.

Dersom det finnes skjulte skader i membranen slik at våtrommet ikke holder tett, har du tre valg når du skal selge huset.

 1. Du later som ingenting og håper at takstpersonen ikke oppdager problemet. Dette vil være å unndra seg opplysningsplikten og du må være forberedt på å ta en større regning for utbedring av badet i løpet av de kommende årene.
 2. Du opplyser om mangler slik at kjøper kan ta dette med seg i vurdering av boligens verdi. Du slipper da bekymringen for å måtte ta en regning i fremtiden, men prisen du får for boligen vil mest sannsynlig bli redusert.
 3. Du finner feilen og får den lokalt utbedret av skikkede fagfolk som kan dokumentere reparasjonen. Dette er den langt rimeligste løsningen for å sikre at du ikke får problemer i ettertid.

Spesialisten på lokal utbedring

Vi i M-TETT har spesialisert oss på lokal utbedring, og kan tilby bærekraftige og effektive reparasjoner av membranskader. Våre metoder for utbedring av membran har gjennomgått grundige tester og undersøkelser hos SINTEF, slik at vi trygt kan garantere for reparasjonene. 

Vi kan blant annet hjelpe deg med:

 • Løse fliser
 • Sprekk i flis i våtsone
 • Lekkasje overgang gulv/vegg
 • Lekkasje i innebygget sisterne
 • Lekkasje ved rørgjennomføringer
 • Reparasjon av membran ved terskel
 • Reparasjon av membran og flis etter varmekabel rep
 • Lekkasje mellom sluk og membran eller mellom sluk og slukforhøyer

Ikke bruk mer enn nødvendig, vi reparerer membranskadene på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte.