Hjem/Artikler/Reparere sprekk i fliser

Reparere sprekk i fliser

en hau med sprukket flis

Når man oppdager sprekker i flisene på badet eller andre våtrom, kan det være fristende å prøve å fikse dette selv. Bør du det?

Et våtrom er et område som skiller seg fra andre rom i huset. Våtrom skal være bygget med materialer som tåler fuktighet, og områder som ikke skal utsettes for fukt, skal dekkes med godkjent membran.

Hvorfor sprekker fliser:

 • En flis skal ha god limdekning. Om det er mangelfull limdekning under flis, vil denne være utsatt for ytre påvirkning og det vil lettere kunne oppstå sprekker.
 • Om det har kommet fuktighet under toppmembran, vil avrettingsmasse eller sponplater kunne svelle. Dette vil igjen kunne føre til at fliser sprekker.
 • Noen fliser kan ha hatt en usynlig skade i glasur ved montering. Over tid kan denne sprekken tilta og fremstå som skjemmende.
 • Svikt i underlag vil kunne føre til sprekker i flis.

Kan man bytte flis selv?

 • En nevenyttig person kan få til å bytte en flis. I noen tilfeller ligger membran på bad under påstøp. Det er da mindre risiko for å skade membran ved flisreparasjon, om den ikke ligger helt inn mot vegg. Det kan imidlertid være lett å skade tilstøtende flis.
 • Om membran ligger rett under fliser, vil det være lurt å kontakte en Våtromstekniker med erfaring slik at membran ikke skades.

Heldigvis er det i de fleste tilfeller ikke nødvendig å renovere hele badet for å reparere skadene. I stedet kan det utføres en lokal utbedring.

Bærekraftig lokal utbedring

Bytting av fliser og membran kan være en komplisert prosess, spesielt hvis man ikke har erfaring med det. Det kreves riktig kompetanse, og produkter som er spesielt beregnet for våtrom. Utføres ikke jobben riktig, eller med feil bruk av materialer, kan dette føre til ytterligere skade på badet.

Noe av det viktigste er å ikke gjøre inngrepet større enn nødvendig, samtidig som man har kontroll på at membranen blir helt tett. Lokal utbedring er et veldig godt alternativ til for eksempel å skifte ut hele gulvet eller veggen, fordi dette krever mindre ressurser og er derfor både økonomisk og miljømessig mer bærekraftig enn større renoveringer.

M-TETT hjelper deg

Når du oppdager sprekk i fliser, eller mistenker at det er lekkasjer i membranen, kan vi hjelpe deg.

Typiske reparasjonsområder er:

 • Sprekk i flis i våtsone
 • Sluk, når det lekker mellom sluk og membran eller mellom sluk og slukforhøyer
 • Løse fliser
 • Lekkasje overgang gulv/vegg
 • Lekkasje i innebygget sisterne
 • Reparasjon av membran og flis etter reparasjon av varmekabel
 • Reparasjon av membran ved terskel

Våre våtromsteknikere har lang erfaring og høy kompetanse på lokal utbedring av membran.

Fordelene med reparasjon fremfor renovering er at det går raskere, er langt rimeligere og gir lavere klimaavtrykk. Vi tar oppdrag for de fleste forsikringsselskaper, saneringselskaper, entreprenører, rørleggere, boligbyggerlag og private i hele landet.

Har du oppdaget sprekker i fliser, eller andre indikasjoner på at noe er galt, så er du hjertelig velkommen til å tak kontakt med oss for råd og hjelp.

M-TETT hjelper deg gjerne med en økonomisk og miljøvennlig bærekraftig utbedring av membran.