Hjem/Artikler/Derfor skyldes de fleste vannlekkasjer feil i membranen

Derfor skyldes de fleste vannlekkasjer feil i membranen

Derfor skyldes de fleste vannlekkasjer feil i membranen

Membranen tetter badet slik at det tåler fukt og søl, uten å ta skade. Det er først når membranen svikter at man får et problem.

Membranen er ditt viktigste forsvar mot sopp, råte og fuktrelaterte konstruksjonsskader. Derfor er det viktig å sørge for at eventuelle membranskader repareres på skikkelig vis.

Men først, hva er egentlig membran?

Membran – kort fortalt

Membran er kort forklart en vanntett hinne som legges bak/under flisene på badet, slik at fukt hindres fra å trenge inn i vegger og gulv. Det finnes to typer membran: smøremembran og banemembran.

Begge disse membranløsningene godkjente, men noen håndverkere foretrekker det ene fremfor det andre. En banemembran kommer ferdig på rull og monteres med lim, og en spesiell form for sveising i hjørner og skjøter. Det finnes også banemembran av pvc som sveises i hjørner og gjennomføringer, brukes over eller under påstøp. Smøremembranen skal derimot smøres på alle flater som skal tettes, og det bakes inn egne mansjetter rundt rørgjennomføringer, i hjørner og rundt sluk.

Det viktigste er at membranen som legges er godkjent og at arbeidet utføres av fagfolk. Dette gjør at du både kan følge deg trygg på at badet er tett, men også at reparasjonsmulighetene er bedre når en skade først oppstår.

Slik fører dårlig membran til vannlekkasje

De fleste vannlekkasjer på baderommet skyldes at membran ikke er tett. Den vanligste årsaken til dette er dårlig utført arbeid, eller skader som er påført membranen i ettertid. Membranen kan være smurt for tynt på, ha dårlig utføring i overganger, eller ha manglende klemring mot sluk.

Skader som oppstår i ettertid skyldes gjerne mekanisk påvirkning. Et eksempel på dette kan være avretningsmasse som sprekker og dermed trekker en glipe i membranen. I eldre bygningsmasse vil det naturlig kunne oppstå en del bevegelser, og da kan denne membranen også sprekke opp, spesielt dersom den er smurt for tynt på. Eller om det ikke er brukt riktige bånd i hjørner og overganger som skal ta opp bevegelser.

Det er viktig å huske på at fliser og fuger ikke er vanntette. Det har oppstått en myte om at frostsikre fliser vil hindre vanngjennomtrengning, men det stemmer ikke. Selv disse flisene har noe mindre fuktopptak kommer man uansett ikke utenom at fugen slipper gjennom fukt.

Hva gjør du når uhellet er ute?

Skulle en det oppstå en vannlekkasje i membranen har du egentlig bare to valg. Du kan enten rive alt og totalrenovere hele våtrommet, eller du kan få utført en faglig punktreparasjon av skaden der den har oppstått. Dette kalles en lokal utbedring eller partiell utbedring og er et langt rimeligere alternativ til renovering.

M-TETT har spesialisert seg på denne typen utbedringer, nettopp fordi det er økonomisk for forbruker, gir langt kortere bruksstans på badet og ikke minst fordi det reduserer miljøbelastningen betraktelig.

M-TETT var en av de medvirkende bedriftene da Sintef Byggforsk testet partiell utbedring med påstrykningsmembran på våtromsgulv, med svært gode resultater. Forsøket ble gjennomført på SINTEFs våtromslaboratorium og flere reparasjonsmetoder, skjøteprinsipper og materialer ble testet under forsøkene.

Sintef gjennomførte strenge tester før de konkluderte med at utførelsen var helt vanntett. Konklusjonen var at lokal reparasjon er mulig når det utføres av kyndig personell med erfaring på området – M-TETT har denne kompetansen.