Hjem/Artikler/Dekkes lekkasje ved avløpsrør av forsikring?

Dekkes lekkasje ved avløpsrør av forsikring?

lekkasje-avlopsror-forsikring

Hvorvidt forsikringen dekker skaden, er vanligvis avhengig av om skaden gjelder rørbrudd eller i overgang sluk/membran.

Moderne avløpsrør i plast får sjelden lekkasjer, og de kan ligge veldig lenge uten problemer. Men det er fort å glemme at avløpsrøret begynner helt oppe ved sluket, og i det området er det en helt annen situasjon. Dusjsonen er det mest fuktutsatte området i badet ditt, her er det derfor av stor betydning at det er riktig overgang mellom sluk og membran.

Det er dessverre veldig vanlig at det oppstår lekkasjer i tilknytning til sluket, og dette kan føre til store skader. Hvorvidt forsikringen dekker skaden er avhengig av om feilen ligger i selve røret, eller i membranen.

Forsikringsdekning avløpsrør

Det er vanlig at husforsikringen dekker skader på avløpsrør, men forsikringer har gjerne aldersfradrag i dekningen, dersom rørene er laget i metall eller betong. For mange forsikringsselskap er dette fradraget på 5% for hvert påbegynte år, etter at utstyret har passert 20 år. I tillegg kommer også egenandel.

Ligger feilen i et plastrør får du normalt ingen avkortning i erstatningen. Dette henger sammen med at det svært sjelden oppstår slike typer feil i plastrør, ettersom de ikke brytes ned på samme måte som metall eller betong.

Ligger lekkasjen i overgangen mellom membran og sluk, blir det litt annerledes.

Forsikringsdekning ved sluk

Skader som skyldes manglende membran, kondens og lekkasjer i overgang mellom membran og sluk, dekkes som oftest ikke av forsikringen, men det finnes unntak. En innboforsikring vil ofte dekke følgeskader, for eksempel i påfølgende rom, men ikke selve skaden.

Skal du fikse skaden ved å pigge opp gulvet og legge ny membran, vil dette derfor kunne koste deg flere hundre tusen kroner som må dekkes av egen lomme.

Det finnes heldigvis en mulighet til, som kalles partiell utbedring. Dette er en utbedring hvor man reparerer skaden lokalt, uten å pigge hele gulvet eller kommer borti varmekablene.

Dersom en slik utbedring er mulig kan det spare deg for veldig mye penger, men det krever at arbeidet utføres riktig.

Bruk fagfolk

Det er risikosport å prøve å reparere sluk og membran selv. Gjør du feil, kan det bli svært kostbart, og du har ingen garanti for jobben som er gjort.

Utskifting eller reparasjon av sluk krever fagkompetanse, erfaring, håndlag og nøyaktighet. Våre våtromsteknikere er drillet i denne typen oppdrag og vi har over 20 års erfaring med lokal utbedring av membran og fliser.

Vi tar oppdrag for de fleste forsikringsselskaper, saneringselskaper, entreprenører, rørleggere, boligbyggerlag og private i hele landet. Derfor er det lurt å sjekke med oss før du setter i gang en omfattende utbedring, som kanskje kunne vært unngått.

Kontakt oss med problemet på ditt våtrom, så får du forslag til utbedringstiltak og et uforpliktende tilbud.